Salg og miljø

Vores salgsafdeling sidder klar til at tilbyde alle former for transportløsninger til entreprenørbranchen.

Vores vognpark består af lastbiler til maskintransport, entreprenørkørsel, alle typer kran- og hejseopgaver samt containerkørsel og affaldsløsninger. 
Samtidig driver vi grusgrave og jordtipper, strategisk placeret over hele Sjælland, og kan derfor altid tilbyde markedets mest effektive løsninger.

Hos os er ingen opgave hverken for stor, ej heller for lille. 

Miljø og jordhåndtering

Vi påtager os i forbindelse med større anlægsarbejder og nybyggeri ansvaret for deponi af såvel ren som forurenet jord. Her udnyttes vor viden og ekspertise om forurening, rensningsmetoder, lovgivning, jordhåndtering og dokumentation. Hvis der skal bortkøres mere end 1 m3 jord, skal jorden prøvetages og anmeldes til den pågældende kommune.

Vi kan herunder stå for prøvetagning af jorden, samt efterfølgende myndighedsbehandling. Vores afdelingen består af seks medarbejdere der sidder klar til at tage hånd om projekter af enhver art, inden for området. 
Vi har endvidere egne jordtipper til deponi af ren jord (klasse 0/1).

Vi udfører støjvolde og terrænreguleringer for kommunale og private, som totalentreprise. Vi deltager gerne aktivt fra projekteringsfasen, til afleveringen af jeres næste opgave.

Jordtipper og støjvolde

Vores salgsafdeling sidder klar til at tilbyde alle former for transportløsninger til entreprenørbranchen.

Vores vognpark består af lastbiler til maskintransport, entreprenørkørsel, alle typer kran- og hejseopgaver samt containerkørsel og affaldsløsninger. 
Samtidig driver vi grusgrave og jordtipper, strategisk placeret over hele Sjælland, og kan derfor altid tilbyde markedets mest effektive løsninger.

Hos os er ingen opgave hverken for stor, ej heller for lille.